Linker
  
Flere linker...
Siste bildealbum
NM cup Sparta - 08
Flere bildealbum...
Kamper på Spartabanen
Kontaktinfo
Besøksadresse:
FK Sparta Sarpsborg
Albert Moeskaus v 46
1711 Sarpsborg
Postadresse:
FK Sparta Sarpsborg
Postboks 1097
1705 Sarpsborg
Epost:
epost@fkspartasarpsborg.no
Telefon:
69 14 44 22
Banemannkontakt:
Tommy Haslien
Tlf: 913 88 462
Klubbhytte Sjusjøen:
Nils Witnes
Tlf: 928 51 589
Spartas historie gjennom 80 år

Spartas historie deles naturlig i to epoker. Den første omhandler tiden fra stiftelsen i 1928 frem til okkupasjonsåret i 1940. Den andre epoken er fra frigjøringsåret i 1945 og frem til i dag. Under krigen var det ingen organisert virksomhet i laget, men mange av medlemmene som ikke dro ut av landet holdt sammen og drev sin idrett illegalt foruten å delta aktivt i motstandsbevegelsen.

 

Arbeidet i idrettslaget før krigen bar preg av engasjement som gikk lenger enn til bare å drive idrett. De som stiftet laget var meget unge, og langt de fleste var arbeidsløse, et forhold som strakk seg over flere år. Tilslutningen til Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var uttrykk for et ønske om ikke bare å drive idrett, men også å ta del i løsningen av samfunnsproblemer på bred front. I førkrigsperioden tok medlemmene opp mange aktuelle og brennende spørsmål også av politisk art som et idrettslag i dag ikke vil kunne beskjeftige seg med.

 

Etter at Landsforbundet for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund i 1945 ble samlet i Norges Idrettsforbund (NIF) har Sparta drevet sitt arbeid på samme grunnlag som alle landets øvrige idrettslag.

 

Det var ikke som resultat av et plutselig og uoverveid innfall Sparta ble til i 1928. Fire år før var Arbeidernes Idrettsforbund stiftet. Idrettsbevegelsen hadde siden da vært fulgt med interesse av en stor del av arbeiderungdommen i strøkene omkring Sandesund og Brevik. Den hadde ofte vært gjenstand for diskusjon, og det var mange som følte seg sterkt knyttet til AIF til tross for at de var med i den daværende Alvim idrettsforening som var tilsluttet Landsforbundet for Idrett. Dette var på et tidspunkt da mesteparten av ungdommen gikk ledig uten mulighet for arbeid.

 

I 1927 var det dannet et Arbeidernes idrettslag i Sarpsborg. Da tok tanken om å få et arbeideridrettslag for Sandesund, Brevik og omegn fastere former. Og i 1928 var man kommet så langt at man fant tiden inne til å realisere tanken. På generalforsamling i Alvim idrettsforening høsten 1928 ble det ved Kristian Mikkelsen jr. fremmet forslag om at foreningen skulle gå over til AIF. Forslaget falt imidlertid, og mindretallet forlot møtet. Samme dag besluttet dette mindretallet å innkalle til et nytt møte snarest mulig for å danne et lag i tilslutning til AIF. Knapt en uke etter – fredag 23. november 1928 – ble møtet holdt i Fremgangs lokale på Brevik under stor tilslutning. Det var således lett å merke at det var omfattet med stor interesse. Møtet ble åpnet av Kristian Mikkelsen jr. som redegjorde for hensikten med det. Etter foredrag av daværende formann i Østfold Arbeideridrettskrets, Ola J. Brandstorp, ble det enstemmig og uten debatt besluttet å danne et arbeideridrettslag. Det tegnet seg straks 41 medlemmer. Ved valgene ble det valgt følgende styre: Kristian Mikkelsen jr. (formann), Frantz Kristiansen (viseformann), Håkon Lassen (sekretær), Chr. A. Syvertsen (kasserer), Einar Klausen (materialforvalter), Ove Krogstad og Hermod Arnulf (styremedlemmer). På medlemsmøte i det nystiftede lag 30. november, ble Sparta antatt som lagets navn. Videre ble det besluttet at laget skulle ha boksing, ski, fotball og friidrett på programmet.

 

De første årene til idrettslaget var preget av økonomiske vanskeligheter, i likhet med det øvrige samfunnet. Likevel fikk fotballen raskt stor, sportslig fremgang. Som kuriosa kan det nevnes at det første klubbhuset var firma Mørchs kullbod i Sandesund som skulle rives. Sparta fikk tilslaget for 400 kroner, demonterte boden, og førte den opp igjen der hvor dagens klubbhus ligger.

 

Fotball: Det er først og fremst fotball de fleste forbant Sparta med de første 50 årene av vår klubbhistorie. Lagets innsats i AIF-fotballen ble en sensasjon. Raskt ble Sparta et av de aller beste lagene, og var frem til krigens utbrudd i 1940 toneangivende gjennom 1930-tallet. Det viser også hele seks spilte cupfinaler (1930, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938) hvorav de tre siste ble vunnet. I denne perioden vant gutte, juniorlag og B-lag en lang rekke kretsmesterskap.

Krigen stoppet naturlig nok denne suksessen. Men de hjemmeværende i idrettsbevegelsen spilte illegale fotballkamper, holdt blant annet treningsleire, og en rekke medlemmer kom med i den hemmelige Milorg og gjorde en fortjenstfull innsats der.

 

Da krigen var over kom Sparta raskt i gang med sin aktivitet igjen. At det var stor sportslig kvalitet i klubben fremdeles kom klart til syne i seriespillet. Allerede i 1947 kvalifiserte klubben seg til eliteserien etter seire over blant annet FFK og SFK.

I 1948 var eliteserien delt inn i regioner og Sparta vant sin serie med FFK på 2. plass. Det siste cupmesterskapet ble vunnet i 1952, etter en høydramatisk seier 3-2 over Solberg. Sparta scoret for sikkerhets skyld alle fem målene, og ga motstanderne Solberg en tomålsledelse som holdt seg til langt ut i 2. omgang. På denne tiden hadde Sparta en rekke spillere på A- og B-landslagene, de mest kjente er naturligvis Asbjørn Hansen (52 A-landskamper) og Odd Wang Sørensen (25 A-landskamper). Utover 1950- og 1960-tallet rykket laget opp og ned mellom de to øverste divisjonene, og etter hvert nedover i divisjonene også på grunn av stadige divisjonsomlegginger. Utover 1970- og 1980-tallet ble hovedfokuset i idrettslaget flyttet fra fotball til ishockey, og prestasjonene på toppnivå var et tilbakelagt stadium inn til 1990-tallet og oppturen under trener Kai Andersen. I stor grad basert på egne spillere og nyvunnen treningskultur klatret Sparta igjen i divisjonene, med opprykk til 1. divisjon som høydepunkt. Laget beholdt plassen i 2006 og 2007, som en del av fotballsamarbeidet, og elitesatsingen ble da flyttet ut av klubben og inn i samarbeidet for godt. I jubileumsåret har fotballen på mange måter startet på nytt igjen i IL Sparta med et opprykk fra 6. divisjon og en formidabel sportslig utvikling på alle nivåer. I 1976 ble fotball for damer tatt opp som ny idrettsgren i laget. Dessverre ble ikke denne videreutviklet, men vi har som mål å etablere rene jente- og damefotball igjen.

 

Ishockey: Flaggskipet i idrettslaget de siste 30 årene fikk en trang start. Den første ishockeygruppen ble etablert så tidlig som i 1959 og kampene ble spilt på daværende håndballbane, mellom dagens fotballbane og Albert Moeskausvei. De trafikkerende fortvilte mer enn én gang vinterstid da sprøyting av vann på ishockeybanen også rant ut i veien og skapte blank is på veien. Denne banen ble holdt ved like til sesongen 1962/63 da landets første kunstishall, Sparta Amfi, ble tatt i bruk. Arbeidet med hallen var banebrytende, revolusjonerende, og står fremdeles som en bauta over hva et idrettslag kan få til av store løft når medlemmene løfter i flokk. Utover 1960- og 1970-tallet var seniorlaget et typisk ”heislag” mellom de to øverste divisjonene. Interessen for ishockey vokste jevnt og trutt hos spillere og publikum, grobunnen for den fantastiske interessen vi hadde særlig utover 1980-tallet og i dag. Egenutviklede toppspillere kombinert med utenlandske stjerner løftet Sparta helt til topps i norsk ishockey på 1980-tallet, en jubelperiode som de aller fleste voksne i dag husker med varm glede. Konkursen midt på 1990-tallet var en et svært tungt slag, men igjen reiste Sparta seg på en makeløs måte takket være beinhard innsats fra ildsjeler, spillere, tillitsvalgte og trofaste publikummere. I dag er Sparta igjen en ledelse klubb i norsk ishockey. Gjennom årene har Sparta fostret landslagsspillere på rekke og rad, fargerike personligheter, landets beste supportere; kort sagt en idrettsgren vi følger videre med glede og fornøyelse. De siste årene har vi også fått flere jenter og et eget damelag i ishockey.

 

Bandy: Sparta hadde bandy på programmet siden 1945. Til og med den siste sesongen i 1972/73 var det vanlig å spille fotball sommerstid og bandy vinterstid. Derfor finner vi igjen mange kjente fotballnavn i bandyens rekker. Milde vintre med dårlige isforhold og stadig mindre oppslutning, mye på grunn av større interesse for ishockey, førte til at bandygruppa ble lagt ned. Dermed var også bandykamper mot for eksempel Hafslund, Tune, Borgen og St. Croix historie.

 

Ski: Ved siden av fotball var skisport den store aktiviteten i Sparta de tidlige årene. Sparta arrangerte mange hopprenn og langrenn som trakk stor oppmerksomhet hos så vel aktive som publikum. Faktisk var Sparta i denne perioden en inspirator for andre lag i distriktet som startet opp med sine skigrupper. Igjen var flere av de aktive og gode langrennsløperne sentrale på fotballaget, deriblant Jacob Johansen som fikk 13 AIF-landskamper. Milde vintre omtrent uten snø gjorde at interessen falt, og tilslutt forsvant skigruppen fra idrettslaget for godt.

 

Friidrett: Denne idretten fikk aldri en stor plass innenfor idrettslagets regi, til det var fotballen for dominerende og de fleste friidretterne hadde fotball som sin hovedidrettsgren. Vinterstid var det også vanskelig å gjennomføre rene friidrettstreninger, selv om det ble forsøkt i Fremgangs lokale dog uten den store verdien eller interessen. Likevel hadde friidrettsgruppen flere respektable resultater, og da særlig i terrengløp. Her var fotballspillerne toneangivende, og spesielt Odd Larsen som også fikk med seg 7 AIF-landskamper. Da idrettslaget Ørnulf ble stiftet i 1936 som spesiallag for friidrett de gikk av Spartas medlemmer som hadde spesiell interesse for denne idrettsgrenen dit.

 

Håndball: Banen lå mellom dagens klubbhus og Albert Moeskausvei. Damene i laget holdt denne idrettsgrenen i hevd, men mangel på treningsmuligheter, bane, trener og annet gjorde at gruppen ble lagt ned for godt uten å ha vært særlig toneangivende sportslig sett. Sosialt fylte gruppen like fullt en fin rolle.

 

Old Boys: I Sparta har Old Boys alltid hatt en sentral plass. Både i aktiv idrett, særlig fotball og ishockey, men også sosialt i og rundt klubbhuset. En solid støttespiller i løpende drift av idrettslaget og ved store løft og prosjekter. Som eksempel kan det nevnes at Old Boys hver fredag ettermiddag og kveld holder sosialt lag med meget godt oppmøte på klubbhuset nær sagt året gjennom. Det er en viktig ressurs for Sparta-sjelen.

 

Damene: Intet idrettslag uten de viktige damene. Spartas damegruppe ble stiftet 3. november 1949 med en rekke driftige og hardarbeidende kvinner på laget. Hensikten har hele tiden vært å arbeide for de yngre innen laget, og det har de sannelig gjort. Utallige er de basarer, kakeutlodninger og annet som ble gjennomført for å sikre inntekter for sitt spesielle virke. I idrettslaget huskes også de elegante og lekre bevertninger som damegruppen stod for opp gjennom årenes løp.

 

Som avslutning for idrettslagets medlemmer nevner vi følgende historie fra keeper-legenden Asbjørn Hansen som fikk 52 A-landskamper i fotball og var en av Europas beste på sin tid. Da han ville begynne i Sparta fikk han beskjeden: ”Du får nok vente en stund enda du, for du er så liten”. En absolutt nedtur for en ivrig guttepjokk. Men Asbjørn ga seg ikke og har gitt følgende råd: ”Gi ikke opp. Fortsett, så skal dere se at trening gir resultater.”

Vi lar den læresetningen oppsummere denne 80-årshistorien om idrettslaget vårt.

 

Lokale nyheter
Sport

Arenareklame ?
Inngå partneravtaler og støtt barne- og ungdomsarbeidet i klubben !
[les mer...]
Støtt oss med Grasrotandelen

Våre sponsorer
Siden er copyright © beskyttet og tilhører FK Sparta Sarpsborg