Klubbhåndbok og Kvalitetsklubb


NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra utvalg, trenerforum og foreldrekontakt- og oppmannsmøter og skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, spillere og foreldre i klubben.


Styret har ansvar for at håndboken holdes oppdatert/årlig revisjon

Sist oppdatert: januar 2017

INNHOLD I KLUBBHÅNDBOKA:
Idègrunnlag Visjon Verdier

Årshjul

Sportsplan
Organisasjonskart
Klubbdrift/rutiner
Økonomi
Rekrutteringsplan

Lovnorm for idrettslag 
Rollebeskrivelser i klubben:


Leder

Nestleder

Rekrutteringsansvarlig

Dommerkoordinator

FIKS ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Polititestansvarlig

Sportslig leder

Treneransvarlig

Sekretær

Styremedlem

Fair play ansvarligForsikringer:

LInk til NFF's sider om forsikring:

Link til forsikring