Kiosk/Dugnad


Kiosk info

Kioskvakt :

Hvert lag sørger for at man har kioskvakt til hver kamp, ansvarlig for liste/oppfølgning: lagledere/trener.

Nøkkel avtales med Kioskansvarlig.

  • Kioskvakt møter 1 time før kampstart og kiosk åpnes.
  • Kioskvakt stiller med 2 liter vaffelrøre.

Kioskvakt følger disse rutinene, se vedlegg 2017 Kiosk generell info.pdf
Vaffeloppskrift

Klubb dugnader


Det vil i løpet av våren være bli avholdt dugnader og vi håper at flest mulig kan stille opp og bidra på disse dugnadene.
Dette er klubbens måte å kunne holde kostnader nede på blant annet Medlems- og treningsavgifter.
Det gjør også at vi kan holde aktiviteten i gang, samt fornye utstyr.

Dugnad på Festningen i forbindelse med Russetreff
Som meldt ut til lagledere så har vi i år også blitt spurt om å stille på dugnad på Festningen. Dette pågår fra 19. til 23. april.
Oversikt over hvilke vakter som behøves, organiseres av den enkelte lagleder og meldes til Sportslig leder.
Dere vil derfor bli kontaktet av lagleder - og vi håper flest mulig kan stille.

Dugnad, vask
Vi vil fremover, dato litt usikkert, men slutten av april/begynnelsen av mai, få vaskedugnader.
Vi kommer tilbake til datoer så snart vi vet mer.
Dette er dugnader hvor vi skal samle en gruppe bestående av voksne og evt ungdom/barn hvor vi skal vaske nye leiligheter.
Den første dugnaden vil være på Kråkerøy, men deretter vil vi etter hvert kunne få dugnader i nærheten - gitt at vi gjør en god jobb.

Styret håper derfor flest mulig kan stille på disse dugnadene!